پرسش ها

پاسخ ها

  • خطای تراکنش نامعتبر چرا رخ می دهد؟

    این خطامعمولا به همراه کد خطا است که با توجه به کد خطاهای مختلف خطای آن پیگیری می شود.مثلا کد خطای 03 به معنی این است که اطلاعات پذیرنده در سوئیچ سایان کارت با سوئیچ شاپرک مغایرت دارد. یا بدون کد خطاست که همان فرمت پیام می باشد