اعلام درخواست دستگاه کارتخوان (POS)

متقاضیان دریافت دستگاه کارتخوان می توانند با درج اطلاعات خود در این صفحه نسبت به ارائه درخواست درگاه پرداخت ، بدون وابستگی به بانک، اقدام نمایند.